Hướng dẫn 6.x LEMOBILE Android

Cài đặt cơ bản

Các thiết lập này phải được cấu hình đúng cách để giữ iKeyMonitor làm việc.

Setting pin

 1. Cài đặt hệ thống > Ắc quy > quản lý tiết kiệm điện năng > chờ siêu dài trong lúc ngủdọn dẹp Khóa màn hình (1,2,3)
  Thiết lập để “TẮT


 2. Cài đặt hệ thống > Ắc quy > quản lý tiết kiệm điện năng > bảo vệ ứng dụng > Internet Service (1,2,3)
  Thiết lập để “TRÊN


 3. Cài đặt hệ thống > Ắc quy > quản lý tiết kiệm điện năng > Căn Wake-up > Căn Wake-upchế độ ban đêm-alignment (1,2,3)
  Thiết lập để “TẮT


 4. Cài đặt hệ thống > Ắc quy > quản lý tiết kiệm điện năng > App cảnh báo việc sử dụng pin > tự động cảnh báo, Internet Service (1,2,3)
  Thiết lập để “TẮT


 5. Cài đặt hệ thống > Ắc quy > quản lý tiết kiệm điện năng > trợ lý pin (1,2,3)
  Thiết lập để “TẮT


Bối cảnh App Setting

 1. Phone Manager > An ninh và sự riêng tư > Quản lý phóng tự động > Internet Service (1,2,3)
  Thiết lập để “TRÊN


 2. Phone Manager > kho ứng dụng > Internet Service (1,2)
  Thiết lập để “TRÊN


Các thiết lập khác

Không cần phải thay đổi các thiết lập theo mặc định. Nhưng họ sẽ ảnh hưởng đến chức năng iKeyMonitor nếu thay đổi bởi người dùng.

Cách sử dụng dữ liệu

Cài đặt hệ thống > Dual SIM và mạng điện thoại di động > Quản lý dữ liệu > kiểm soát Cách sử dụng dữ liệu (1,2)


 1. bảng xếp hạng lưu lượng > mạng di động và Wi-Fi > Cho phép sử dụng thông tin > Internet Service (1,2,3)
  Thiết lập để “TRÊN


 2. kiểm soát kết nối > danh sách ứng dụng > dữ liệu di độngWi-Fi > Internet Service (1,2)
  Thiết lập để “TRÊN


 3. Máy tiện răng biểu tượng nút> thiết lập giao thông > sử dụng thông tin giới hạnGiới hạn dữ liệu nền ứng dụng (1,2,3)
  Thiết lập để “TẮT


App Setting

 • Cài đặt hệ thống > quản lý các ứng dụng > Internet Service > Chi tiết về ứng dụng > Quyền > Giấy phép ứng dụng (1,2,3)
  Thiết lập để “TRÊN


Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan