Διαχείριση άδειας

Go to Menu – License section to manage your licenses.

Διαχείριση άδειας

Pause license

  • Select “Paused” after the license key to pause the license.

    When the license is paused, it will be revoked on your devices and the software will turn to unregistered version.
  • Select “Ενεργός” to re-active the license key.

Renew license

  • 1. Select “Renew” from the drop-down list of Διαχείριση άδειας option.
  • 2. Click “Να συνεχίσει” and complete the order.

Add quantity

* Discounts are available for volume licenses

  • 1. Select “Add Quantity (***)” from the drop-down list of Διαχείριση άδειας option.
  • 2. Click Να συνεχίσει, complete the order and the registration counts will be added automatically.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σχετικά Άρθρα